voimankäytön kertauskoulutus

 Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus on lakisääteinen kaikille turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan palveluksessa työskenteleville järjestyksenvalvojille ja vartijoille, jotka haluavat kantaa työtehtävissään voimankäyttövälineitä.

Voimankäytön kertauskoulutus (8h)

Voimankäyttövälineiden käyttöä tulee kerrata säännöllisesti. Yksityisen turvallisuusalan elinkeinoharjoittajan palveluksessa olevien järjestyksenvalvojien ja vartijoiden on suoritettava vuosittain voimankäyttövälineiden kertauskoulutus.

Koulutus on suoritettava 365 päivän sisällä edellisestä kertauskoulutuksesta.

Ilman koulutusta yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan kautta tehtävään asetetut järjestyksenvalvojat ja vartijat eivät saa kantaa työtehtävissään voimankäyttövälineitä.

Koulutuksen pituus on 8 oppituntia. Koulutuksessa noudatetaan poliisihallituksen vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Koulutus sisältää teorian opiskelua sekä käytännön harjoittelua ja näyttökokeen.

Järjestämme kursseja pääasiassa Porvoossa, mutta tilauksesta ryhmille missä päin Suomea tahansa. Järjestämme kursseja minimissään 10 henkilön suuruisille ryhmille.

Ota yhteyttä

(040) 8228 667

Sähköposti

info@estp.fi

Lähetä viesti